– Obserwujemy walec legislacyjny. Po prostu "jest wola polityczna, więc będziemy zmieniać prawo tak, jak nam się podoba". Wbrew opinii ekspertów, konstytucjonalistów – powiedział Waldemar Żurek po tym, jak senacka komisja praw człowieka – głosami PiS – przyjęła bez żadnych poprawek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawę o Sądzie Najwyższym. Waldemar Żurek sposób pracy, jaki narzucił PiS nad tymi ustawami, nazwał "karykaturą procesu legislacyjnego".

– To jest sytuacja, kiedy obywatelom odbiera się prawo do niezależnego sądu, kiedy narusza się zasadę trójpodziału władzy, kiedy machina ustawodawcza brnie dalej i nie słucha żadnych argumentów – powiedział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Senat omówi ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym na posiedzeniu w tym tygodniu.Reklama