Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski uważa, że należy zadbać, by obecna konstytucja nie "zmumifikowała się", by była przedmiotem żywej refleksji i dyskusji. W jego opinii, ewentualne zmiany w ustawie zasadniczej powinny dotyczyć w pierwszej kolejności relacji między prezydentem a rządem oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Reklama

Marszałek otworzył dziś konferencję "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lat po wejściu w życie", zorganizowaną w Sejmie.

"Dwunasta rocznica to okazja do podkreślenia wad i zalet obowiązującej konstytucji. Wady i zalety w pewnej mierze wynikają z faktu, że była ona kompromisem, przyjętym w konkretnych uwarunkowaniach politycznych, na pewnym etapie rozwoju polskiej demokracji" - zauważył Komorowski.

Według niego, jest zapotrzebowanie na dyskusję o konstytucji, o czym - jego zdaniem - świadczą m.in. apele z różnych stron sceny politycznej czy z kręgów prawników i konstytucjonalistów. Marszałek przypomniał, że do tej pory do polskiej ustawy zasadniczej wprowadzono dwie zmiany: wprowadzającą Europejski Nakaz Aresztowania oraz zakaz kandydowania do parlamentu osób karanych.

Zauważył też, że liczne środowiska polityczne mówią, że mają dojrzałe pomysły na zmiany w konstytucji, więc - jak podkreślił - "warto powiedzieć "sprawdzam" - co rzeczywiście jest w politycznych szufladach, jaka jest zdolność do zdefiniowania kierunków zmian w konstytucji".

"Konieczne są zmiany konstytucji w dwóch obszarach"

W ocenie Komorowskiego, konieczne są zmiany konstytucji w dwóch obszarach, w tym zdefiniowanie na nowo relacji między organami władzy wykonawczej - prezydentem i rządem. "Mamy świadomość, że tracimy szansę na przyspieszoną modernizację, ze względu na możliwość blokowania się podstawowych organów władzy wykonawczej" - argumentował.

Po drugie - podkreślił - konstytucja powinna odnosić się do członkostwa Polski w UE. W wielu konstytucjach europejskich jest odrębny rozdział poświęcony Unii. Taki rozdział powinien być wyznaczony jako jeden z celów debaty nad konstytucją - uważa Komorowski.

Według niego, w Polsce nie ma prostego wyboru między systemem kanclerskim a prezydenckim, gdyż "Polska jest krajem za dużym".

Obecna konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Składa się z preambuły i 13 rozdziałów, zawierających 243 artykuły. Konstytucja została przyjęta w referendum 25 maja 1997 roku, w którym poparło ją 52,71 proc. głosujących.