TRZY PYTANIA DO... MARCINA BARYCKIEGO, rzecznika patentowego z Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna - Umowy licencyjne wyłączne czynią licencjobiorcę jedyną osobą uprawnioną do korzystania z dzieła. Natomiast umowa licencyjna niewyłączna uprawnia licencjobiorcę do korzystania z dzieła obok autora i innych osób, które również mogą uzyskać kolejne licencje.
Czym różni się pozycja prawna nabywcy autorskiego prawa majątkowego od licencjobiorcy?
– Różnice są istotne. Prawo autorskie wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje umów – umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umowy licencyjne. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych jest podobna do umowy przenoszącej własność rzeczy, np. umowy sprzedaży, zaś umowa licencyjna do umowy o korzystanie z rzeczy, np. umowy dzierżawy.