Usunięcie z artykułu naukowego kilku tez, jako nieznajdujących podstaw w konkretnej dziedzinie nauki, zmienia zawartość merytoryczną artykułu. Osoba, która dokonała takich poprawek, może być uznana za współautora.
Wita S. została zatrudniona w jednej z poznańskich klinik medycznych, choć lekarzem nie była. Tomasz O., jej bezpośredni przełożony, doszedł do wniosku, że należałoby opublikować użyteczne naukowe materiały, które pozwalałyby na otrzymanie dotacji.
Wita S. miała akurat zebrany materiał empiryczny i prawie gotowy artykuł o znaczeniu muzyki w medycynie. Tomasz O. zaproponował, żeby był to artykuł wspólny, na co Wita S. zgodziła się. Postawiła jednak warunek: chciała, by opracowany przez nią materiał został jeszcze przejrzany pod kątem aktualnej wiedzy medycznej. Ponieważ nie miała wykształcenia lekarskiego, szef kliniki i jeszcze dwóch lekarzy zapoznali się z artykułem i wykreślili z artykułu parę tez, jako nieznajdujących podstaw naukowych w medycynie. Po poprawkach, artykuł ukazał się w jednym z pism medycznych. Po publikacji Wita S. zgłaszała pretensje i udzieliła prasie kilku wypowiedzi, kwestionujących współautorstwo kolegów. W tej sytuacji Tomasz O., Jakub W. i Paweł R. wystąpili przeciwko niej o ochronę praw autorskich, domagając się uznania swego współautorstwa, a Wita S. wystąpiła z powództwem wzajemnym.