W dobie nowoczesnych technik drukarskich wydanie książki stało się o wiele bardziej dostępne niż kiedyś. Warto więc wiedzieć, jakie elementy powinna ona zawierać.
Choć nie doczekaliśmy się i pewnie nieprędko doczekamy czegoś w rodzaju oddzielnej ustawy o książkach, istnieje kilka przepisów na ich temat rozrzuconych po różnych aktach normatywnych. Niektóre odnoszą się bezpośrednio do publikacji, inne mają charakter szerszy i regulacje dotyczące działalności wydawniczej trzeba z nich dopiero wyinterpretować. Poniżej znajduje się kilka uwag na temat tego, co na poszczególnych egzemplarzach pojawić się może, a co musi.
Zacznijmy od pojawiających się na zdecydowanej większości książek literek ISBN, po których następuje cały ciąg cyfr. Co to takiego? ISBN to skrót od angielskich słów International Standard Book Number (czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki). Jest niepowtarzalnym identyfikatorem wydawcy i poszczególnych jego książek. Numer ów należy umieścić na odwrocie strony tytułowej i na czwartej stronie okładki.