Wielu organizatorów szkoleń, kursów czy korepetycji wykorzystuje podczas zajęć cudze materiały objęte ochroną prawa autorskiego. Nie wszyscy mają jednak do tego prawo.
Walcząc o uwagę słuchaczy wykładowcy, trenerzy czy korepetytorzy starają się złamać schemat zajęć, organizując pokaz slajdów, filmu powiązanego z tematyką wykładu bądź dystrybuując wśród uczestników kserokopie interesujących artykułów.
Opisana praktyka jest szczególnie powszechna w przypadku kursów językowych, pozwala bowiem praktycznie sprawdzić postępy w nauce oraz daje okazję do poznania wyrażeń i zwrotów, których próżno szukać w podręcznikach.