Czy można zabezpieczyć dług w walucie obcej

Wierzytelność pieniężna i naliczane od niej odsetki zostaną wyrażone w walucie obcej. Czy możliwe jest ustanowienie zastawu rejestrowego w celu zabezpieczenia tej wierzytelności?

Czy firmę będącą przedmiotem zastawu można wydzierżawić

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na przedsiębiorstwie. Jego właściciel nie zwrócił zaciągniętej pożyczki i wierzyciel chce odzyskać pieniądze z jego firmy będącej przedmiotem zastawu. Jakie ma możliwości? Czy może ją wydzierżawić lub przejąć w zarząd?

Czy zastaw rejestrowy chroni skutecznie

Kuzyn chce od czytelnika pożyczyć pieniądze na zakup samochodu. Aby zabezpieczyć zwrot tej kwoty, zaproponował ustanowienie zastawu rejestrowego na zakupionym samochodzie. Czy wierzyciel będzie miał wtedy większą gwarancję, że odzyska pożyczone pieniądze?

Czy o zajęciu rzeczy trzeba zawiadomić dłużnika

Dłużnik nie zapłacił w terminie pożyczki, nie uregulował również odsetek. Wierzyciel chce swoje roszczenia zaspokoić z przedmiotu, na którym został ustanowiony zastaw rejestrowy. Czy jest jakaś specjalna procedura, której musi w związku z tym dopełnić?

Czy obciążenie auta trzeba odnotować w dowodzie

Pożyczka ma być ustanowiona pod zastaw rejestrowy ustanowiony na aucie. Czy to rodzi obowiązek ujęcia dodatkowych zapisów w umowie? Czy trzeba będzie także odnotować ją w dokumentach pojazdu?

Czy umowę zastawu sporządza się na piśmie

Wierzyciel wyraził zgodę na udzielenie pożyczki pod warunkiem zawarcia umowy zastawniczej. Na jakich przedmiotach można ustanowić zastaw rejestrowy? Czy umowę pod rygorem nieważności zawiera się na piśmie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ubezpieczyć udzieloną pożyczkę zastawem rejestrowym
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania