Nie w każdym przypadku skorzystanie z uproszczenia jest możliwe. Podstawowy dokument dla połączenia spółek kapitałowych to plan połączenia. Powinien on być opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obowiązek publikowania planu wiąże się z koniecznością złożenia wniosku i oczekiwania na publikację planu (które może trwać 1 – 2 tygodnie) i uiszczeniem opłaty obliczanej w oparciu o liczbę znaków zawartych w planie.

Koszty związane z publikacją mogą sięgać kilku, a w przypadku połączeń transgranicznych nawet kilkudziesięciu tysięcy zł.

Od listopada 2011 r. obowiązku publikacji nie ma spółka, która nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, do dnia zakończenia tego zgromadzenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

Regulacje nie są jednak precyzyjne. Zwolnienie dotyczy spółki udostępniającej plan na stronie internetowej, dlatego należy przyjąć, że tylko udostępnienie planu przez wszystkie łączące się spółki spowoduje wyłączenie obowiązku w danym procesie. 

Spółka ma dokonać udostępnienia planu na swojej stronie. Wydaje się, że publikacja taka powinna pojawić się więc na stronie internetowej, która jest jednoznacznie związana ze spółką. Publikacja na stronie internetowej wspólnej dla grupy spółek może już budzić wątpliwości.

Dodatkowo w przypadku zakładów ubezpieczeń plan połączenia wymaga notyfikacji do organu nadzoru, który może wyrazić sprzeciw wobec połączenia. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia planu. Jak widać przepisy te nie uwzględniają możliwości udostępnienia planu na stronie internetowej.

Do czasu doprecyzowania przepisów nie wszystkie spółki będą więc mogły skorzystać z uproszczenia procedury połączenia.