Czy są jakieś gwarancje bezstronności sądu

Prawo zapewnia obywatelom, że w każdej ich sprawie powinien orzekać bezstronny sąd. Czytelniczka uważa, że w jej sprawie sąd nie zachowuje obiektywizmu. Czy te gwarancje są gdzieś zapisane, by można było powołać się na ich naruszenie?

Czy warto zarzucać sędziemu brak obiektywizmu

Powódka w sprawie rozwodowej uważa, że sąd jest wobec niej nieobiektywny. Nie chce słuchać jej wyjaśnień, a kiedy już to czyni, robi to z wyraźną irytacją i nieuprzejmie. Chętnie natomiast wysłuchuje pozwanego i jego pełnomocnika. Czytelniczka pyta, czy w takim razie wolno jej w trakcie posiedzenia sądu powiedzieć, że nie powinna być sądzona przez konkretnego sędziego, ponieważ jest on stronniczy.

Czy sąd powinien podsuwać dowody jednej ze stron

Czytelnik ma wrażenie, że sędzia wyjątkowo aktywnie pomaga jego żonie, z którą on właśnie się rozwodzi. To prawda, że pozwana występuje bez adwokata, ale czy to sąd powinien wykazywać inicjatywę dowodową i może podpowiadać pozwanej, jakie powinna przeprowadzić dowody w sprawie, żeby udowodnić winę powoda?

Co jeśli sądzi ten, kto powinien być wyłączony

Czytelniczka słyszała o możliwości wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy. Pyta, co się stanie, gdy taka osoba jednak orzeka w sprawie. Czy wyrok będzie uznany za nieważny?

Czy da się wyłączyć cały sąd od prowadzenia sprawy

Czytelnik ma poczucie, że jest traktowany nieobiektywnie i nieżyczliwie przez wszystkich pracowników sądu w jego miejscowości. Czy możliwe jest odsunięcie całego sądu od prowadzenia jego sprawy?

Kiedy można wszcząć procedurę wyłączenia

Czytelniczka chce wyeliminować możliwość wywierania nacisków na sędziego prowadzącego jej sprawę. Ma też zamiar uwolnić się od wrażenia, że sąd ją dyskryminuje. Czy może przeprowadzić procedurę wyłączenia sędziego?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co możemy zrobić, gdy sędzia w naszej sprawie nie jest obiektywny
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.