Coraz więcej osób decyduje się na to, aby w czasie letniego wypoczynku opiekę nad domem i jego otoczeniem sprawowała firma ochroniarska. Profesjonalna ochrona może nie tylko dozorować przez całą dobę każdy zakątek naszej posesji, ale również strzec go przed kradzieżą czy dewastacją. Przed podjęciem decyzji o powierzeniu naszego mienia profesjonalistom należy sprawdzić, czy oferująca swoje usługi firma posiada odpowiednie pozwolenia. Warto zatem pamiętać, że podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji. To ona określa zakres i formy prowadzenia tych usług. Wydaje ją minister spraw wewnętrznych i administracji. Gdy weryfikacja firmowych dokumentów przebiegnie korzystnie należy zapoznać się z umową, która będzie określała główne obowiązki stron. W większości wypadków umowa ochrony obiektów oparta jest na stosunku zlecenia. W odróżnieniu od umowy o dzieło umowa-zlecenie zobowiązuje ochroniarzy do starannego działania w ramach swoich obowiązków. Innymi słowy zleceniobiorca (firma ochroniarska) jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań i kroków zmierzających do prawidłowego wykonania zleconych czynności.

Koncesja wskazuje, jakiego rodzaju działalność można prowadzić

W najbliższym czasie zamierzam podpisać umowę na ochronę mojego mieszkania i pozostałych nieruchomości. Chciałbym wybrać najlepszą firmę. Czym się kierować?

Agent z licencją ma większe uprawnienia niż zwykły pracownik

W najbliższym czasie na kilka miesięcy wyjeżdżam za granicę. Zamierzam podpisać umowę na ochronę swojej posiadłości. Z projektu umowy wynika, że za stacjonarną ochronę obiektu ma odpowiadać pracownik bez licencji. Jakie uprawnienia ma taka osoba?

Umowę na ochronę obiektu można wypowiedzieć w każdym czasie

Chcę powierzyć ochronę moich nieruchomości bardziej doświadczonej firmie. Czy mogę wypowiedzieć dotychczasową umowę?

Zadania firmy ochroniarskiej

Co należy do obowiązków agenta ochrony należy:

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zabezpieczyć dom i auto podczas urlopowego wyjazdu
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedz na WSZYSTKIE powyższe pytania