Obecnie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma takie uprawnienie. Oznacza to o wiele większe szanse znalezienia się przedsiębiorcy na liście dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej. Zgłoszenie takie jest możliwe, ilekroć prowadzący działalność gospodarczą dłużnik zalega z płatnością kwoty co najmniej 500 zł przez co najmniej 60 dni. Z regulacji ustawy skorzystają z pewnością firmy windykacyjne i sekurytyzacyjne (skupujące wierzytelności), które dotychczas nie miały takich uprawnień.

Zmiany dotyczą także konsumentów, którzy mają prawo, jako wierzyciele, zgłaszać zalegających z płatnościami przedsiębiorców do Biura Informacji Gospodarczej. Sytuacje, w których takie zgłoszenie jest możliwe, są ograniczone do przypadków, w których konsument dysponuje przeciw przedsiębiorcy tytułem egzekucyjnym. Korzystną regulacją dla przedsiębiorców jest natomiast możliwość żądania od konsumenta ujawnienia dotyczących go informacji gospodarczych, jako warunku zawarcia umowy o kredyt bankowy lub innej typowej umowy konsumenckiej wymienionej w art. 1871 k.p.c.

Przy kwotach zadłużenia 500 zł ustawa stwarza duże pole do stosowania jej postanowień przez nieżyczliwych wierzycieli w stosunku do przedsiębiorców działających na zasadzie tzw. kredytu kupieckiego. Ujawnienie w BIG większości małych i średnich przedsiębiorców działających na granicy płynności finansowej może doprowadzić do utraty ich wiarygodności w obrocie.