Banki będą mieć mniej obciążeń administracyjnych i obowiązków informacyjnych, łatwiej skorzystają z usług outsourcingu. Rozwiązania takie przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji prawa bankowego - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

"Proponowany projekt ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów, określających zasady i warunki powierzania przez banki przedsiębiorcom czynności z zakresu działalności bankowej, do aktualnie istniejących potrzeb rynku finansowego" - napisano w komunikacie CIR.

Według służb prasowych rządu projektowane przepisy usuwają bariery i obciążenia administracyjne, w tym niektóre obowiązki informacyjne banków oraz wprowadzają udogodnienia w korzystaniu z instytucji outsourcingu. "Jednocześnie nowe rozwiązania zapewniają właściwy nadzór nad wykonywaniem powierzonych przez bank czynności" - zaznaczono w komunikacie.

Według rządu przewidziane w projekcie rozwiązania powinny wpłynąć na obniżenie kosztów działalności banków, a w konsekwencji na niższe ceny usług bankowych i większą dostępność kredytów dla osób fizycznych, mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

CIR poinformowało, że projekt rozszerza definicję przedsiębiorcy, "tak aby możliwe było powierzanie czynności osobom fizycznym, będącym wspólnikami spółek cywilnych".

Rozszerzono ponadto ustawowy katalog czynności, "których powierzenie do wykonywania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu nie wymaga zezwolenia KNF (Komisji Nadzoru Finansowego - PAP)". Ograniczono także wymóg powierzania przez banki czynności przedsiębiorcom na podstawie umowy agencyjnej.

W dokumencie uregulowano też zasady i warunki "powierzenia przez przedsiębiorcę, będącego stroną umowy zawartej z bankiem, innemu przedsiębiorcy wykonywania określonych czynności objętych umową outsourcingu (tzw. podoutsourcing)".

Zmniejszono także obowiązki informacyjne banku w związku z zawarciem umowy outsourcingu. CIR wyjaśnił, że chodzi o "zastąpienie obowiązku zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu, wymogiem prowadzenia przez bank ewidencji tego typu umów".

Zmiany dotyczą także przepisów o tzw. outsourcingu zagranicznym. Zgodnie z proponowaną zmianą nie będzie potrzebne zezwolenie w przypadku umów przewidujących, że powierzone czynności będą wykonywane na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.