Ubezpieczenie rezygnacji

E-bookers.com zajmuje się internetową sprzedażą przewozów lotniczych. Przy rezerwowaniu przez klienta konkretnego lotu na stronie ukazuje się zestawienie kosztów obejmujące, obok należności za przelot, kwotę obliczonego domyślnie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Po zapłaceniu ceny e-bookers.com przekazuje koszty przewozu przewoźnikowi, a koszty ubezpieczenia niezależnemu od niego towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Jeżeli klient nie chce opłacić takiego ubezpieczenia, może skorzystać z opcji „opt-out”.

Z żądaniem zaniechania domyślnego umieszczania przy rezerwacji ubezpieczenia od kosztów rezygnacji wystąpił przeciwko e-bookers.com BVV (niemiecka instytucja zajmująca się ochroną konsumentów), według którego taki sposób sprzedaży narusza prawo unijne.

Sąd krajowy uznał w całości żądanie BVV. Sąd apelacyjny zwrócił się jednak do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy pojęcie opcjonalnych dopłat do ceny obejmuje koszty związane z przewozem, które powstają przy okazji usług takich, jak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, świadczonych przez inny podmiot niż przewoźnik.

Jednoznaczne informacje

Jak wskazał Trybunał opcjonalne dopłaty do ceny nie są obowiązkowe i niezbędne dla transportu, a klient sam decyduje, czy chce je uiścić. W związku z możliwością dokonania wyboru informacja o dopłatach powinna być podana na początku procesu rezerwacji w sposób wyraźny i jednoznaczny.

Zdaniem TS sprzeczne z ochroną konsumentów byłoby uzależnienie jej od tego, czy opcjonalną usługę proponuje przewoźnik, czy inny niezależny od niego podmiot. Jeżeli bowiem ochrona byłaby uzależniona od rodzaju podmiotu, łatwo byłoby ją obejść.

Jego zdaniem istotna jest okoliczność, że usługa oraz jej cena pozostają w związku z samym lotem przy okazji dokonywania rezerwacji tego lotu.

Trybunał stwierdził więc, że pojęcie opcjonalnych dopłat do ceny obejmuje koszty związane z przewozem lotniczym, usług takich jak ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z lotu, świadczonych przez podmiot inny niż przewoźnik i pobieranych od klienta w cenie wraz z pozostałymi kosztami przelotu.

ORZECZNICTWO
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 lipca 2012 r.