Pasażer ma prawo zwrócić bilet oraz zmienić termin wyjazdu czy trasę podróży. Może to zrobić do chwili rozpoczęcia podróży. Przewoźnik nie może mu tych praw ograniczać. Takie zasady wynikają z prawa przewozowego, które dotyczy przewoźników kolejowych i autobusowych. Linie lotnicze żądzą się własnymi zasadami.
Czy trzeba uiszczać wszystkie opłaty

Po zakupie biletu lotniczego okazało się, że do ceny doliczono opłatę za komfort podróży. Czy muszę tę opłatę uiszczać?

Czy można złożyć skargę do urzędu

Zapłaciłem za podróż w klasie biznesowej, jednak wskutek błędnego wystawienia biletu przez przewoźnika podróż odbyłem w klasie ekonomicznej. Linie lotnicze jednak nie uwzględniły mojej reklamacji. Czy mogę złożyć skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego?

Czy mogę wystąpić o zwrot kary

Zwiedzając Wrocław, korzystałam ze środków komunikacji miejskiej. Podczas kontroli w tramwaju okazało się, że nie posiadam przy sobie legitymacji studenckiej uprawniającej do korzystania z ulgowego biletu. Czy mogę odzyskać pieniądze, które uiściłam w ramach kary?

Czy jest termin na odpowiedź

Podczas kontroli w pociągu okazało się, że bilet został źle wystawiony – wydrukowana została zaniżona opłata za przejazd. Konduktor pobrał ode mnie dopłatę i zażądał dodatkowej kwoty za wypisanie biletu. Złożyłem w tej sprawie reklamację ponad 3 miesiące temu i nie dostałem do dziś odpowiedzi. Czy przewoźnik ma jakiś termin na rozpatrzenie reklamacji?

Czy przysługuje odszkodowanie

Z powodu opóźnienia lotu nie zdążyłem na pociąg. Czy przewoźnik ma obowiązek zwrócić mi pieniądze za utracone połączenie?

Czy przewoźnik zwróci koszty podróży

Kupiłam bilet z Londynu do Warszawy, ale samolot wylądował w Poznaniu. Na miejsce dotarłam pociągiem. Czy linie lotnicze muszą mi zwrócić koszty, jakie poniosłam, aby dostać się do Warszawy?

Czy PKP musi zwrócić całą należność za bilet

Zakupiłem bilet na pociąg do Sopotu. Okazało się jednak, że muszę zrezygnować z wyjazdu. Chciałem zwrócić bilet i odzyskać całą kwotę, jaką za niego zapłaciłem. Okazało się jednak, że PKP odda mi pieniądze, ale po potrąceniu 15-proc. zapłaconej ceny. Czy to działanie jest niezgodne z prawem?

Czy linie lotnicze przyjmą zwrot

Wykupiłam bilet na przelot na trasie Warszawa – Berlin. Z przyczyn osobistych nie mogę jednak lecieć. Chciałam oddać bilet i odzyskać pieniądze. Okazało się jednak, że jedyne, co mogę, to przesunąć termin wylotu. Czy linie lotnicze muszą przyjąć zwrot i oddać mi pieniądze?

Czy istnieje formularz zgłoszenia reklamacji

Chcę złożyć reklamację do przewoźnika kolejowego. Czy jest gdzieś dostępny zestandaryzowany formularz takiej skargi?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak reklamować bilety lotnicze i kolejowe zakupione na wakacje.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.