Zmiany dotyczące prawa jazdy nie wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Termin ten w związku problemami z uruchomieniem systemu CEPIK 2.0 przesunięto na 4 czerwca 2018 r. Aby zostać pełnoprawnym kierowcą po tym terminie trzeba będzie przejść dodatkowe szkolenia oraz dostosować się do ograniczeń związanych 8-miesięcznym okresem próbnym.

Poniższe zmiany obejmą młodych kierowców, którzy odbiorą prawo jazdy po 4 czerwca 2018 r.

WAŻNE: Zmiany obejmą również te osoby, które posiadały już prawo jazdy a straciły uprawnienia.

1. Okres próbny: Łatwiej stracić prawo jazdy

Osoby, które otrzymają dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów po 4 czerwca 2018 r., przez pierwsze dwa lata będą objęci tzw. okresem w próbnym. W tym czasie będą surowiej karani za łamanie zasad ruchu drogowego. Jeśli młody kierowca popełni w tym czasie dwa wykroczenia, okres ten będzie mógł być wydłużony o kolejne dwa lata. Jeśli przewinień będzie trzy (lub jedno przestępstwo), starosta odbierze kierowcy prawo jazdy.

Starosta będzie mógł wydać decyzję o wydłużeniu okresu próbnego o kolejne dwa lata, w przypadku gdy kierowca w ciągu pierwszych 24 miesięcy od zdobycia uprawnień popełni dwa wykroczenia drogowe

2. Ograniczenia prędkości

Młodzi kierowcy po 4 czerwca 2018 przez pierwsze 8 miesięcy od odebrania prawa jazdy będą musieli poruszać się po drogach wolniej niż inni uczestnicy ruchu. W terenie zabudowanym nigdy nie będą mogli przekraczać prędkości 50 km/h – nawet w miejscach, gdzie określone znakami limity będą wyższe. Ograniczenia dotyczyć będą także terenu niezabudowanego – tutaj młody kierowca nie pojedzie szybciej niż 80 km/h. Jeśli z kolei będzie poruszał się po autostradzie, maksymalna prędkość będzie ograniczona do 100 km/h.

3. Dodatkowe szkolenia

Pomiędzy 4 a 8 miesiącem od odebrania prawa jazdy młody kierowca będzie zobowiązany zaliczyć teoretyczne i praktyczne szkolenia. Pierwsze potrwa 2 godziny i obejmie tematykę wypadków drogowych. Za takie warsztaty Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego policzą sobie maksymalnie 100 zł.

Część praktyczna obędzie się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy i obejmie m.in. zajęcia z wyprowadzenia auta z poślizgu. Taki kurs trwać ma godzinę i kosztować będzie około 200 zł.

4. Zakaz pracy

Młody kierowca przez pierwsze osiem miesięcy po odebraniu prawa jazdy, nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy ani prowadzić działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

5. Zmiany obejmą także doświadczonych kierowców

Niniejsze ograniczenia odnoszą się również do kierowców z wieloletnim stażem, którzy przekroczyli 24 punkty karne. Sam limit nie ulegnie zmianie, lecz kierowca zostanie skierowany na 28 godzinny kurs reedukacyjny, a nie jak obecnie, na powtórny egzamin. Co więcej, do powrotnego uzyskania uprawnień konieczne będzie zdobycie stosowanej opinii psychologa.

Jeśli kierowca spełni niniejsze warunki, uprawnienia nie zostaną odebrane, lecz zostanie on objęty na 5 lat kuratelą starosty. Jeśli w tym okresie ponownie przekroczy limit punktów karnych, zostaną cofnięte mu uprawnienia. Do ich odzyskania konieczne będzie ponowne zdanie egzaminu na prawo jazdy.