Tematem przewodnim tegorocznej akcji był testament notarialny, który jest najbezpieczniejszą formą przekazania majątku najbliższym i – jak potwierdzają rejenci – coraz bardziej popularną. – Z roku na rok wzrasta liczba sporządzanych przez nas testamentów. I co ważne, ich treść jest też coraz bardziej rozbudowana – mówi Artur Kędzierski, prezes Izby Notarialnej w Warszawie. – Spadkodawcy mają do wyboru sporą gamę instrumentów prawnych i chcą z nich czerpać – dodaje.

Rejent zwraca też uwagę, jak ważne jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty przy spisywaniu ostatniej woli. – Notariusz zagwarantuje poprawność testamentu pod względem prawnym oraz zaproponuje zapisy, które pozwolą w pełni zrealizować wolę testatora. Nie każdy musi znać przecież różnicę pomiędzy np. poleceniem i zapisem czy jakąkolwiek inną instytucją prawa spadkowego – argumentuje Kędzierski.

Niezależnie od tematu przewodniego, rejenci odpowiadali też na inne pytania leżące w zakresie ich kompetencji. 

Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym akcji