UE chce wymusić na operatorach pocztowych urealnienie cen przesyłek transgranicznych. Jak? Wzmacniając nadzór nad tymi podmiotami.
Jak wynika z badań zleconych przez Komisję Europejską, koszty dostarczenia paczki do innego państwa unijnego są dziś często od trzech do pięciu razy wyższe niż koszty doręczenia jej na terenie danego kraju. Co więcej, różnice w cenach przesyłania towarów do innego państwa UE bywają na poszczególnych rynkach ogromne, mimo że koszty pracy czy warunki konkurencyjne są tam zasadniczo podobne. – To zjawisko w pewnym sensie niewytłumaczalne. Bo nie ma do końca uzasadnienia, dlaczego na tych samych odcinkach, ale w dwie różne strony, ceny paczek są zupełnie różne – podkreśla dr Rafał Zgorzelski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych.
Według niego problem różnic cenowych dotyczy głównie doręczania paczek przez operatorów publicznych. – Jeśli chodzi o ceny przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie, to są one dosyć swobodnie kształtowane przez rynek. Fakt, że UE postanowiła się z tym zmierzyć, to już i tak duży krok naprzód – przekonuje dr Zgorzelski.