Wbrew wcześniejszym zapowiedziom resort sprawiedliwości dał zielone światło do wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet sędziów i prokuratorów do 65. roku życia. Zadeklarował jednak, że w przyszłości przedstawi projekt przepisów, które wyeliminują nierówne traktowanie tej grupy zawodowej.
– Żeby nie blokować uchwalania ustawy, nie zgłaszamy poprawki – stwierdził na posiedzeniu komisji senackiej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Nie sprecyzował jednak, kiedy ogłosi propozycje zmian dostosowujących uprawnienia emerytalne kobiet sędziów i prokuratorów do tych, którymi cieszą się pozostałe ubezpieczone.
Tymczasem zaledwie dzień wcześniej inny wiceminister Łukasz Piebiak powiedział PAP, że resort podczas prac w Senacie zaproponuje obniżenie wieku przechodzenia w stan spoczynku do 60 lat, aby usunąć „niedopatrzenie legislacyjne”.