Chociaż w ostatnich latach pojawiła się moda zamawiania prezentów przez internet, dostarczanych tuż przed Bożym Narodzeniem, nic nie zastąpi prawdziwej świątecznej paczki przesłanej przez najbliższych z Polski. Czas, w jakim przesyłka dotrze do adresata, zależy do tego, czy nadamy paczkę ekonomiczną czy priorytetową.
Krótsze i dłuższe terminy
Sprawdziliśmy możliwości największego polskiego operatora pocztowego. Paczki ekonomiczne wysłane do krajów Unii Europejskiej na ogół doręczane są w siódmym dniu roboczym, licząc od dnia następnego po tym, w którym zostały nadane w Polsce. Priorytetowe docierają do adresata średnio po czterech dniach roboczych. Zaadresowane do odbiorcy w Kanadzie, USA, Brazylii lub Australii powinny dotrzeć średnio w siódmym dniu roboczym, licząc od dnia następnego po nadaniu – ale tylko przesyłki priorytetowe. Jeśli nadawca zdecyduje się na paczkę ekonomiczną do Kanady, USA i Australii, czas dostarczenia przesyłki wydłuży się średnio do 7 tygodni, ponieważ będzie ona transportowana do tych krajów drogą morską.
Szacunkowe terminy doręczania paczek pocztowych uwzględniają czas opracowania i odprawy celnej na terenie Polski, czas transportu oraz normy doręczania przyjęte w kraju przeznaczenia. Tym samym termin dostarczenia przesyłki zawierającej żywność uzależniony jest od kraju doręczenia oraz wybranej usługi.
Nie wszystko można wysłać pocztą
Ogólne zasady wynikają z przepisów lotniczych oraz Światowej Konwencji Pocztowej. Zbiór wytycznych pochodzi od poszczególnych operatorów pocztowych i dotyczy zwykle towarów, których zakaz przesyłania do danego kraju jest najczęściej naruszany przez nadawców.
Obowiązuje generalna zasada, że waga paczki pocztowej nie powinna przekraczać 20 kilogramów (chociaż są wyjątki). W paczkach wysyłanych za granicę drogą lotniczą nie wolno przesyłać artykułów w pojemnikach aerozolowych, w tym m.in. dezodorantów i lakierów do włosów. Zabronione jest także wysyłanie pocztą żywych zwierząt, na przykład psów lub kotów. Nie ma także możliwości zapakowania przedmiotów, które ze względu na ich charakter lub opakowanie mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników, brudzić lub uszkadzać inne przesyłki albo urządzenia pocztowe lub mienie należące do osób trzecich.
Naturalnie wykluczone jest przesyłanie narkotyków i substancji psychotropowych lub innych nielegalnych substancji odurzających zabronionych w kraju przeznaczenia. Pod żadnym pozorem nie wolno przesyłać m.in. replik sprzętu wojskowego oraz podróbek i pirackich kopii. Do Australii nie można przywieźć nawet przedmiotów z suszonych kwiatów, nasion, szpilek, kory, mchu i słomy, w tym dekoracji bożonarodzeniowych. Okazuje się, że do Stanów Zjednoczonych wolno wysłać do innej osoby prywatnej, jako podarunek (w celach niezarobkowych) żywność przygotowaną przez osobę prywatną w jej domu. Do Kanady nie można wysyłać pierza, a do Brazylii produktów zwierzęcych, pszczół, podręczników z zakresu szkoły podstawowej. Do Izraela nie mogą trafić ryby ani niebezpieczne zabawki. Jednocześnie przypominamy, że jeśli adresat przesyłki zagranicznej w momencie odbioru paczki stwierdzi jej uszkodzenie, powinien zgłosić przyjęcie uszkodzonej paczki oraz złożyć reklamację na niewłaściwe wykonanie usługi u operatora doręczającego przesyłkę.
Podstawa prawna
Art. 3, art. 21–23, art. 45 ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1465 ze zm.). Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Dausze 11 października 2012 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1522).
EKSPERT WYJAŚNIA
ikona lupy />
Zbigniew Baranowski rzecznik prasowy Poczty Polskiej / Dziennik Gazeta Prawna
Wysłanie żywności podlega wielu ograniczeniom i są one uzależnione od kraju. Do zagranicznego obrotu pocztowego nie wprowadzimy więc np. produktów łatwo psujących się. Co więcej dla przykładu: klient decydujący się na wysłanie paczki z żywnością do Australii nie może zapakować do niej mięsa i produktów mięsnych, produktów mlecznych, jaj i produktów z jaj. Zabronione jest także wysyłanie owoców i warzyw, w tym wszystkich świeżych i suszonych zawierających nasiona lub skórkę, suszonych bananów, a także suszonych materiałów roślinnych. To zaś oznacza, że do takiej paczki nie może trafić herbata z dodatkiem nasion lub skórki z owoców, nasiona, skórki, grzyby i suszony materiał roślinny.
Zawartość paczki powinna być szczegółowo podana. Nadawca może również dołączyć do niej dokumenty niezbędne przy czynnościach celnych w kraju nadania i w kraju przeznaczenia, taki jak: faktura, pozwolenie wywozu, pozwolenie przywozu, świadectwo pochodzenia, świadectwo sanitarne itp. Przed nadaniem dzieł przedmiotów zabytkowych należy zapoznać się z przepisami, w tym z ustawą o ochronie zabytków. Zalecamy, aby przed wysłaniem paczki nadawca zasięgnął informacji o przesyłaniu tego rodzaju przedmiotów w Izbie Celnej.
Przesyłki wysyłane do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, są przez Pocztę Polską przedstawiane do obligatoryjnej kontroli celnej wywozowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami celnymi. Wysyłając paczki do krajów Unii nie trzeba wypełniać deklaracji celnej, jednak nadawca powinien potwierdzić podpisem, że paczka nie zawiera żadnego niebezpiecznego. Ewentualne należności celne mogą być naliczone w kraju przeznaczenia (jeśli kraj nie jest w Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami wewnętrznymi tego kraju. Opłatę celną ponosi w takim przypadku adresat przesyłki.