Kancelaria Prezydenta odmówiła udzielenia informacji, czym kierowała się podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek, negatywnie oceniając kandydaturę jednego z niepowołanych sędziów.
O tym, że to właśnie od opinii pani podsekretarz stanu w KP zależy, czy dany kandydat przedstawiony prezydentowi przez Krajową Radę Sądownictwa zostanie powołany na sędziego, pisaliśmy jako pierwsi w połowie listopada. Wówczas też zwróciliśmy się do kancelarii z prośbą o wyjaśnienie, m.in. na podstawie jakich przepisów prawnych taka ocena jest przeprowadzana. Do dziś nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Więcej szczęścia miał za to jeden z niepowołanych sędziów. Kancelaria odniosła się bowiem do jego wniosku o dostęp do informacji publicznej. Tyle że niewyczerpująco. Na pytanie o podstawy prawne działań podejmowanych w procesie sędziowskich nominacji wskazano m.in. zarządzenie prezydenta w sprawie nadania statutu kancelarii oraz zarządzenie szefa KP w sprawie szczegółowego zakresu zadań kierownictwa kancelarii. Jednak już pytanie o podstawy faktyczne dokonywania ocen przez Annę Surówkę-Pasek pozostało bez odpowiedzi.