Sąd Najwyższy podkreślił, że pouczenia sądu powinny wskazywać, że operatorem właściwym jest Poczta Polska, a nie ogólnie placówka pocztowa. Jeśli praktyka pójdzie w tym kierunku, to strony postępowania nie będą się mylić - podkreślił.

W ocenie SN, ustawodawca powinien uregulować sprawę operatorów pocztowych, tak jak to było w przypadku procedury karnej.

Postanowienie SN z 16 listopada 2016 roku (sygn. III PZP 5/16)

PS/źródło: Lex.pl