Trybunał Sprawiedliwości UE unieważnił w czwartek decyzję o rejestracji trójwymiarowego kształtu kostki Rubika jako unijnego znaku towarowego, wskazując, że należy uwzględnić także rozwiązania techniczne, takie jak zdolność rotacji.

Czwartkowy wyrok Trybunału unieważnia również wydane w pierwszej instancji orzeczenie Sądu UE, które utrzymywało w mocy rejestrację znaku towarowego.

W 1999 r., na wniosek brytyjskiej spółki Seven Towns, która zarządza m.in. prawami własności intelektualnej związanymi z kostką Rubika, Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował rysunek sześcianu przedstawiający kostkę Rubika jako trójwymiarowy unijny znak towarowy "układanek trójwymiarowych".

O zmianę tej decyzji wystąpił w 2006 r. niemiecki producent zabawek Simba Toys, argumentując, że znak obejmuje też rozwiązanie techniczne polegające na zdolności rotacji, a takie rozwiązanie może być chronione jedynie w ramach patentu, a nie w ramach znaku towarowego. Ponieważ EUIPO oddalił ten wniosek, spółka Simba Toys wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji.

W wyroku wydanym w dniu 25 listopada 2014 r. Sąd oddalił jednak skargę niemieckiej spółki. Stwierdził on, że sporny kształt sześcienny nie obejmuje funkcji technicznej, która stałaby na przeszkodzie jego ochronie w charakterze znaku towarowego. Według Sądu UE cechujące kostkę Rubika rozwiązanie techniczne nie wynika z właściwości tego kształtu, lecz, co najwyżej, z niewidocznego wewnętrznego mechanizmu znajdującego się w sześcianie.

Tej oceny nie podzielili jednak sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE, do którego odwołał się niemiecki producent. Zdaniem Trybunału zarówno EUIPO, jak i Sąd UE powinny były wziąć pod uwagę również właściwości techniczne towaru przedstawionego przez znak prezentujący sześcian kostki Rubika.

"Sąd powinien był zwłaszcza uwzględnić także elementy niewidoczne na graficznym przedstawieniu tego kształtu, takie jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej typu kostka Rubika" - ocenił Trybunał. Wskazał, że jest to niezbędne również dlatego, że decyzja w sprawie rejestracji tego znaku towarowego może mieć skutki dla wszystkich producentów układanek trójwymiarowych, których elementy przedstawiają kształt sześcianu.

Trybunał nakazał Urzędowi UE ds. Własności Intelektualnej wydanie nowej decyzji w tej sprawie uwzględniającej czwartkowy wyrok.