Trybunał Konstytucyjny bada sprawę wniosków PO i N w sprawie zasad wyboru prezesa TK w 5-osobowym składzie, a nie w pełnym - jak planował rano - poinformował w poniedziałek prezes TK Andrzej Rzepliński.

"Troje sędziów odmówiło dzisiaj realizacji obowiązku wzięcia udziału w rozprawie, a więc wykonania zadań sędziego konstytucyjnego. W tej sytuacji prezes Trybunału - mając na względzie konstytucyjny obowiązek czuwania nad realizacją przez TK jego głównego zadania jakim jest obrona nadrzędności konstytucji w całym porządku prawnym - zarządził rozpoznanie niniejszej sprawy w składzie 5-osobowym" - oświadczył Rzepliński po otwarciu rozprawy.

Wcześniej troje sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski) wybranych przez obecny Sejm odmówiło udziału w poniedziałkowej rozprawie TK w pełnym składzie, dopóki nie będą do niego włączeni sędziowie niedopuszczani do orzekania.