Od 1 czerwca 2017 r. wszystkie obowiązki rejestrowe przedsiębiorcy załatwią przez internet – ma być szybciej, taniej i wygodniej. Jednocześnie dzięki utworzeniu specjalnego portalu, na którym będzie można szybko sprawdzić każdą spółkę, wzrośnie pewność i bezpieczeństwo obrotu.
To tylko niektóre zmiany opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
– Proponujemy przedsiębiorcom gigantyczne ułatwienia w komunikacji z sądem rejestrowym. Nie wychodząc z domu, z firmy, będą mogli załatwiać wszelkie sprawy związane z KRS. Na pulpit swojego komputera otrzymywać będą stanowiska sądu w sprawie zmian w rejestracji. Bez konieczności udawania się do sądu sprawdzą też dokumentację kontrahentów. To rewolucja, która oszczędzi firmom i sądom ogrom czasu, a także pieniądze – zapowiada Sebastian Kaleta, rzecznik resortu.
Zgodnie z projektem przejście na system elektroniczny będzie wymagało od przedsiębiorcy założenia specjalnego konta z unikalnym loginem. Wszelkie formularze, które dziś wypełniane są w formie papierowej, będzie można uzupełnić online.
Ministerstwo liczy, że dzięki temu rozwiązaniu diametralnie spadnie też liczba błędnie wypełnionych wniosków. Dziś aż 25 proc. z nich jest zwracanych do uzupełnienia lub poprawienia. W przyszłości system nie pozwoli na pozostawienie pól, których wypełnienie jest obligatoryjne. Co więcej, będzie on prezentował wiele podpowiedzi, przez co wadliwe wypełnienie dokumnetu będzie praktycznie niemożliwe.
Dziś przez internet możliwe jest założenie spółki z o.o. oraz osobowej. Teraz zostanie to rozszerzone na wszystkie podmioty objęte obowiązkiem wpisu do KRS. Także wezwania kierowane z sądu do przedsiębiorców będą przesyłane drogą elektroniczną. Od 1 czerwca przyszłego roku forma elektroniczna będzie też jedyną dopuszczalną formą, w jakiej będą składane obowiązkowe sprawozdania finansowe.
Cyfryzacja sądów rejestrowych ma przynieść ogromne oszczędności zarówno po stronie organów publicznych, jak i przedsiębiorców. Z szacunków resortu wynika, że już sama rezygnacja z doręczania pism za pomocą poczty przyniesie sądom blisko 2,3 mln zł oszczędności rocznie (ok. 1 mln zł stanowią koszty przesyłek, a 1,3 mln zł to koszty pracy związane z obsługą korespondencji). W kieszeni przedsiębiorców ma natomiast zostać aż 6 mln zł rocznie (2,6 mln dziś wydawanych na przesyłki i 2,4 mln zł kosztów pracy związanych z ich obsługą).
Projekt przewiduje też stworzenie ogólnodostępnego internetowego portalu, na którym będą dostępne nie tylko dane o podmiotach wpisanych do KRS, ale też dokumenty ich dotyczące (już złożone w formie elektronicznej bądź zdigitalizowane przez sąd). Dziś przejrzenie akt nie tylko wymaga wizyty w sądzie, ale i zgłoszenia z kilkudniowym wyprzedzeniem zapotrzebowania na dokumenty.
– To dobra wiadomość. Za pomocą portalu będzie można sprawdzić nie tylko informacje o podmiotach, ale także zidentyfikować powiązania pomiędzy nimi. Dziś takie możliwości oferują jedynie podmioty komercyjne, a za dostęp do takich informacji trzeba płacić – chwali propozycje resortu Łukasz Kozłowski z Pracodawców RP.
W związku z udostępnieniem w sieci pełnej treści rejestru oraz stworzeniem portalu, na którym znajdą się wszystkie orzeczenia i pisma sądowe, Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje rezygnację z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To też przełoży się na konkretne oszczędności po stronie spółek. Dziś jeden wpis w MSiG kosztuje 100 zł, co biorąc pod uwagę liczbę wpisów dokonywanych w publikatorze, oznacza oszczędności w skali całego kraju na poziomie ponad 52 mln zł.
Wiele zmian w funkcjonowaniu KRS jest podyktowanych dostosowaniem naszych przepisów do wymagań unijnych (dyrektywa 2012/17/UE) i konieczności połączenia Krajowego Rejestru Sądowego z systemem integracji rejestrów BRIS. Dzięki temu będzie możliwe łatwe poszukiwanie informacji o spółkach wpisanych do rejestrów wszystkich państw UE.
– To zdecydowanie ułatwi proces weryfikacji kontrahentów z innych krajów – zauważa Łukasz Kozłowski.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach