Wszelkie wnioski składane do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy będą składać przez internet. Także obowiązkowe sprawozdania do KRS, będą mogły być składane tylko w formie elektronicznej.

Powstanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, natomiast Monitor Sądowy i Gospodarczy odejdzie do lamusa. Takie m.in. zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dziś wypełnienie sterty papierowych formularzy niezbędnych do wypełnienia obowiązków rejestrowych stanowi prawdziwą zmorę przedsiębiorców. W dodatku nie zawsze wiedzą jak zrobić to poprawnie więc, aż 25 proc. wniosków składanych w sądach rejestrowych jest zwracanych do uzupełnienia lub poprawienia, co w oczywisty sposób wydłuża merytoryczne załatwienie sprawy. Złożenie wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego ma być łatwiejsze i szybsze. System nie pozwoli na pozostawienie pól, których wypełnienie jest obligatoryjne, oraz będzie zawierał szereg podpowiedzi, przez co wadliwe wypełnienie wniosku będzie praktycznie niemożliwe.

Także wezwania kierowane z sądu do przedsiębiorców będą kierowane drogą elektroniczną. Większość spraw przedsiębiorca załatwi nie tylko bez konieczności wizyty w sądzie, ale i nie odchodząc od komputera. Od 1 czerwca 2017 wszystkie wnioski składane do KRS (wpisowe i nie wpisowe) będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej. Także obowiązkowe sprawozdania finansowe będą przyjmowane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. W tej formie będzie prowadzona też korespondencja pomiędzy organem rejestrowym a przedsiębiorcą, łącznie ze składaniem środków zaskarżenia, czy doręczaniem pism sądowych i orzeczeń.

Co istotne, podmioty podlegające wyłącznie wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły, a nie musiały kontaktować się z sądem rejestrowym za pomocą systemu teleinformatycznego.

Po wejściu w życie nowelizacji dokumenty sporządzone w formie aktu notarialnego, będą pobierane przez sądy rejestrowe nowoutworzonego Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Akt Notarialnych.

Projekt przewiduje też połączenie Krajowego Rejestru Sądowego z system integracji rejestrów BRIS, dzięki czemu będzie możliwe poszukiwanie informacji o spółkach wpisanych do rejestrów wszystkich państw UE. Dzięki elektronizacja KRS przyspieszona zostanie też wymiana informacji pomiędzy instytucjami.

Projekt przewiduje też stworzenie ogólnodostępnego internetowego portalu, na którym będą dostępne nie tylko dane o podmiotach wpisanych do KRS, ale też dokumenty ich dotyczące (już złożone w formie elektronicznej bądź zdigitalizowane przez sąd). Dziś przejrzenie akt nie tylko wymaga wizyty w sądzie, ale i zgłoszenia z kilkudniowym wyprzedzeniem, zapotrzebowania na akta. Udostępnienie w sieci pełnej treści rejestru oraz stworzenie portalu na którym znajdą się wszystkie orzeczenia i pisma sądowe sprawia, że Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje rezygnację z publikacji wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.