Sąd uznał, że stanowisko sejmiku województwa w istocie stanowiło uchwałę podlegającą kontroli nadzorczej wojewody łódzkiego.

O wyroku WSA dotyczącym stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego z 24 maja 2016 r. w sprawie stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego poinformowało biuro wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua.

Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że sąd co do zasady uznał merytoryczne zastrzeżenia wojewody łódzkiego dotyczące kontrolowanej uchwały. WSA stwierdził, że brak było podstawy prawnej do uchwalenia aktu o wskazanej treści i - według Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - tym samym potwierdził prawidłowość działań podjętych przez wojewodę w tej sprawie.

Uchwała zawierająca stanowisko dotyczące stosowania się do opublikowanych i nieopublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego została przyjęta w łódzkim sejmiku w maju głosami radnych koalicji PO i PSL. W odpowiedzi opozycyjni radni PiS złożyli wniosek do wojewody łódzkiego o uchylenie stanowiska.

Reklama

Wojewoda Zbigniew Rau unieważnił uchwałę sejmiku w lipcu zwracając uwagę m.in. na podstawy formalnoprawne i materialnoprawne, a także uchybienia w procedowaniu.

Kolejnym krokiem radnych koalicji PO i PSL było skierowanie sprawy uchwały o TK do WSA, który ostatecznie oddalił ich skargę.

(PAP)

agm/ par/PS