Zespół w Ministerstwie Sprawiedliwości, przy udziale urzędników resortu edukacji, opracuje nowe zasady dotyczące postepowania z nieletnimi, którzy popadli w konflikt z prawem - powiedział w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Jaki odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów Barbary Dziuk, Grzegorza Wojciechowskiego i Jolanty Szczypińskiej (PiS) w sprawie uporządkowania kwestii wychowanków domów poprawczych.

Zaznaczył, że jednym z elementów przeglądu będzie ocena wychowawców w zakładach zajmujących się opieką nad nieletnimi, którzy złamali prawo. "Planujemy stworzyć taki system monitorowania efektywności wychowawców. Nie ma innego kryterium, jak takie - czy osoby, które trafiły pod rękę danego wychowawcy wracają do przestępstw, czy nie" - powiedział.

Dodał, że już w tej chwili kryteria doboru wychowawców są bardzo wysokie, ale ocena pozwoli w przyszłości na rozdzielenie skutecznych i nieskutecznych wychowawców. Wiceminister mówił, że osoby z bardzo dobrym cv w praktyce nie radzą sobie z dotarciem do wychowanków, którzy są w ciężkiej sytuacji. "Będziemy się starali zrobić wszystko, by były to osoby najodpowiedniejsze i najlepiej przygotowane, z otwartym sercem i empatią dla drugiego człowieka" - zapewnił.

Wiceminister mówił, że resort analizuje możliwości poprawy pracy instytucji związanych z młodymi osobami, które popadły w konflikt z prawem. Przypomniał, że wychowankowie zakładów poprawczych mają dostęp do szkół i w warsztatach szkolnych zdobywają praktyczne umiejętności. Jeśli wykonują pracę mogą otrzymać wynagrodzenia. W latach 2010-14 wychowankowie zakładów poprawczych uczestniczyli w kurach i szkoleniach zawodowych współfinansowanych ze środków unijnych. Część z nich jest kontynuowana. To szkolenia w zawodzie brukarza, fryzjera, konserwatora, wykonawcy wnętrz, kroju i szycia, opiekuna dzieci, stolarza, czy ślusarza.

Przygotowany jest projekt rozporządzenia powołującego taki zespół, który zajmie się unormowaniami prawnymi dotyczącymi nieletnich w konflikcie z prawem. Zespół ma się zająć całym obszarem funkcjonowania państwa w tej dziedzinie - zapewnił.

W czerwcu, po raporcie RPO na temat sytuacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, resort sprawiedliwości zapowiadał zmiany w ustawie o postępowaniu ws. nieletnich dotyczące m.in. monitoringu i kontroli osobistych wobec wychowanków poprawczaków, procedur postępowania w przypadku przeszukania pomieszczeń w poprawczakach czy kontroli osobistych.

Ministerstwo odniosło się też do zawartych w raporcie RPO informacji nt. stosowania w niektórych placówkach nieadekwatnych do zachowania i wykraczających poza resocjalizację kar i środków dyscyplinujących. W informacji dla PAP podkreślono wówczas, że resort nigdy takich zachowań - naruszających prawa wychowanków - nie akceptował. By im zapobiegać, przeprowadzane były wizytacje i lustracje, podnoszenie kompetencji i świadomości kadry poprawczaków i schronisk.

Według stanu koniec kwietnia w 32 zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich przebywało 937 nieletnich.