W założeniu prosta spółka akcyjna połączy atuty spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej – mówi mec. Artur Granicki, członek działającego przy ministrze rozwoju zespołu, który pracuje nad regulacjami dotyczącymi PSA.

Po co w ogóle państwo ma inwestować w startupy – czy to fundusze, czy wysiłek wprowadzenia zmian legislacyjnych? Przecież startupy to przepalanie pieniędzy.

Nie podzielam tego poglądu, państwo musi się interesować nowoczesnym biznesem. Mamy XXI w., a nie czasy, gdy na ludziach wrażenie robiła maszyna parowa. Na tej zasadzie, że nie warto inwestować w – jak pan to nazwał – przepalanie pieniędzy, państwo nie powinno też interesować się losem kopalń, hut itd. A przecież się interesuje. Osobiście wolę, by zwracano większą uwagę na środowisko start-upowe. Wystarczy zastanowić się, które z tych działań są bardziej rentowne i perspektywiczne.