Funkcjonariusz pierwszego kontaktu – takim hasłem reklamuje policja pracę dzielnicowego. A praca to niełatwa, bo w terenie. Bez spektakularnych akcji, za to żmudna i odpowiedzialna.
mł. insp. Mariusz Ciarka rzecznik komendanta głównego policji / Dziennik Gazeta Prawna
Dzielnicowy jest funkcjonariuszem policji zatrudnionym w pionie prewencji. Rozpiętość stopni jest spora, bo dzielnicowym może być posterunkowy (najniższy stopień, odpowiednik szeregowego w wojsku), ale też aspirant sztabowy (odpowiednik chorążego sztabowego w wojsku). Obszary działania dzielnicowego także są bardzo różne. Jego rewir może obejmować wieś, gminę, osiedle lub dzielnicę miasta (stąd nazwa). Ideą jest, by każdy mieszkaniec rewiru mógł zwrócić się do swojego dzielnicowego po pomoc, poradę prawną, poinformować go o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy znał kontakt do własnego dzielnicowego, wiedział, jak się z nim szybko porozumieć. Te informacje znajdziemy na stronach internetowych lokalnych komend policji, pomocna też może okazać się „Moja komenda”.
W terenie
Dzielnicowy powinien znać swój rewir, tak pod względem topograficznym, jak i społecznym. Nie zawsze jest możliwe, by poznał wszystkich mieszkańców (choć pewnie byłoby to ideałem, a możliwe jest wtedy, gdy rewir ogranicza się do jednej wsi), ale powinien wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne, na jakie zagrożenia mogą być narażeni mieszkańcy. Powinien się orientować, kto na terenie jego działania może ewentualnie takie zagrożenia stwarzać, ale też – kto może być narażony na potencjalne niebezpieczeństwo. Musi mieć niezłą kondycję. W skład jego obowiązków wchodzą regularne obchody terenu.
W szkole
Do prewencyjnych zadań dzielnicowego należy współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz lokalnego bezpieczeństwa: samorządami, radami osiedlowymi itp. Szczególną rolę dzielnicowi mają do odegrania w szkole – prowadzą tam zajęcia na temat wszelkich zagrożeń – od przemocy domowej po handel narkotykami i terroryzm.
W życiu
Ludzie zwracają się do dzielnicowych z przeróżnymi sprawami. Czasem prośby o pomoc dotyczą życia prywatnego, przemocy w rodzinie, ale też złego parkowania i uciążliwości sąsiedzkich. Czasem są błahe i nieistotne, bywają też naprawdę poważne. Dlatego dzielnicowy powinien mieć umiejętność nawiązywania kontaktów, wzbudzać zaufanie i być otwartym na drugiego człowieka. Musi znać prawo i potrafić pokierować potrzebujących po pomoc do odpowiednich instytucji.
Na co dzień
Dzielnicowi pełnią dyżury, zajmują się ochroną, uczestniczą w konwojach, pracują przy zabezpieczaniu imprez masowych. Przeprowadzają też wywiad środowiskowy, prześwietlając osoby z ich rewirów, które weszły w – choćby niewielki – konflikt z prawem. Prowadzą postępowania w sprawach o wykroczenia, poszukują podejrzanych osób, sprawują dozory policyjne, a także doręczają ważne pisma: nakazy karne, akty oskarżenia, wnioski do sądów, zgłoszenia do WKU.
Moja komenda
Aplikacja „Moja komenda” to pierwszy mobilny przewodnik po polskich jednostkach policji. Ułatwia ona lokalizowanie komend i komisariatów. Prosto, szybko i bezpłatnie można odnaleźć najbliższą jednostkę policji, a następnie sprawdzić, jak do niej trafić. ,,Moja komenda” ma także bazę wszystkich dzielnicowych i umożliwia ich odszukanie. Wystarczy wpisać adres zamieszkania (albo pobytu), a wtedy dowiemy się, kto jest naszym dzielnicowym, jaki ma stopień, telefon oraz poznamy adres komendy, w której pełni służbę.
Aplikacja została przygotowana z myślą o osobach, które kontaktują się z policją w sytuacjach innych niż te zagrażające życiu lub zdrowiu. W nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.
„Moja komenda” dostępna jest w telefonach z systemem iOS oraz Android. Można ją pobrać w App Store i Google Play (https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14701,Dzielnicowy-blizej-nas-nowy-program-MSWiA.html).
OPINIA EKSPERTA
Dzielnicowi stanowią niezwykle ważne i istotne ogniwo służby prewencyjnej, a charakter ich służby wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu ze społeczeństwem. Policja służy obywatelom, a skoro służy, to musi wiedzieć, jakie są oczekiwania społeczeństwa oraz jakie formy działania przyniosą zamierzony cel.
Charakter misji dzielnicowego wskazuje na potrzebę utrzymywania bliskiego kontaktu z obywatelem, ale również z instytucjami zajmującymi się bezpośrednio i pośrednio bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W działaniach policji przede wszystkim liczy się człowiek i bezpośredni kontakt z nim. A nowe narzędzia będą stanowić kanały pomocnicze tego dialogu.
W połowie roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się pierwsza edycja kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. Program kładzie szczególny nacisk na umiejętności dotyczące komunikacji społecznej i interpersonalnej (kreowanie wizerunku dzielnicowego, radzenie sobie ze stresem, określenie wpływu związku między uczuciami, myślami a działaniami, wpływu nastawień i stereotypów w myśleniu na kontakty interpersonalne, wpływu emocji i pierwszego wrażenia na zachowanie w kontakcie osobistym, przygotowanie wystąpienia publicznego). Wzbogacono go m.in. o zagadnienia dotyczące szeroko pojętych interwencji policyjnych, czyli technik i taktyki interwencji, rozwiązywania sporów, wyszkolenia strzeleckiego oraz pierwszej pomocy. Zaplanowano 17 edycji tego szkolenia dzielnicowych.