Młodzież, o ile zgodzi się na to sąd, będzie mogła obserwować przebieg spraw cywilnych i administracyjnych. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przygotowali senatorowie.
– To dobry pomysł, bo ma potencjał edukacyjny. Dzięki temu młodzież mogłaby się wiele dowiedzieć o tym, na czym polega praca sądów – ocenia propozycję izby wyższej sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.
Inicjatywa senatorów to realizacja propozycji zawartej w jednej z petycji. Jej autor przekonywał, że wielu nastolatków interesuje się działalnością instytucji publicznych, stąd powinno się im pozwolić zajmować miejsca dla publiczności w czasie posiedzeń sądowych. Na gruncie obowiązujących przepisów nie mają takiej możliwości. Z uzasadnienia projektu wynika, że do wydania odpowiedniego zezwolenia (w formie zarządzenia) powinien być właściwy przewodniczący składu orzekającego jako organ odpowiedzialny za przebieg posiedzenia.
Etap legislacyjny
Projekt w komisjach senackich