Najczęściej to opiekunowie występują w imieniu nieletniego na zewnątrz – w urzędach i sądach. Zdarza się jednak, że dla dobra potomka ich uprawnienia przejmuje kurator.
Czy kurator przejmie zarząd nad majątkiem dziecka
Dziadkowie chcą przekazać wnukowi cały majątek w taki sposób, aby nie mogli rozporządzać nim jego rodzice. Nie mają zaufania do syna i synowej. Pytają, czy kurator może reprezentować dziecko w sprawach przekazanej mu schedy.