15 września Barbara Maria Piotrowicz (córka posła PiS Stanisława Piotrowicza) została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie. Wcześniej wykonywała zawód adwokata. Od razu pojawiły się pod jej adresem zarzuty, że stanowisko otrzymała bez konkursu. Do medialnych spekulacji odniósł się na prośbę Prawnika.pl Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

„Zmiany organizacyjne w prokuraturze ujawniły jej trudną sytuacją kadrową. 3 marca 2016 r., a więc ostatniego dnia urzędowania Andrzeja Seremeta i w przeddzień połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, było 378 wakatów na stanowiskach prokuratorskich i 133 wakaty na stanowiskach asesorskich. To skutek zaniedbań poprzednich władz prokuratury. W celu naprawy tej trudnej sytuacji kadrowej prokurator krajowy Bogdan Święczkowski już 6 kwietnia 2016 r. powołał specjalny zespół prokuratorów do oceny kandydatów na pierwsze stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej powoływanych bez przeprowadzenia procedury konkursowej. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy z Prokuratury Krajowej. Na skutek tych działań od połowy lipca 2016 r. do teraz w trybie bezkonkursowym na pierwszy urząd prokuratora w prokuraturze rejonowej zostało powołanych 85 osób. 70 spośród nich to asesorzy prokuratorscy, 7 to byli asesorzy prokuratorscy lub byli prokuratorzy, a 8 z nich to adwokaci i radcowie prawni. Wśród tych osób 15 września 2016 r. na pierwsze stanowisko prokuratorskie została powołana pani Barbara Maria Piotrowicz w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie - o czym jeszcze tego samego dnia została poinformowana opinia publiczna za pośrednictwem strony internetowej Prokuratury Krajowej” – czytamy w wyjaśnieniach przesłanych do naszej redakcji.

Powołanie bez konkursu dopuszcza art. 80 prawa o prokuraturze. Zgodnie z tym przepisem prokurator generalny na wniosek prokuratora krajowego podejmuje decyzję o wyłonieniu kandydata na pierwsze stanowisko prokuratorskie bez przeprowadzenia procedury konkursowej. "Każda osoba powoływana na prokuratora w trybie art. 80 prawa o prokuraturze musi spełnić wszystkie wymagania ustawowe szczegółowo wyliczone w art. 75 par. 1, 2 i 3 prawa o prokuraturze. Pani Barbara Maria Piotrowicz spełniała wszystkie wymagania ustawowe" - napisano w wyjaśnieniach.

PS