Sprawę niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzić będzie zespół PK, powołany w kwietniu br. przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Umorzone uprzednio śledztwo zostało wszczęte przez WPO w Poznaniu w listopadzie 2012 r., po zawiadomieniu złożonym przez pełnomocnika części rodzin ofiar mec. Piotra Pszczółkowskiego (obecnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego). Śledczym, którzy brali udział w pracach po katastrofie smoleńskiej w Rosji, zarzuca się niedopełnienie obowiązków służbowych. Nie brali oni bowiem udziału w sekcjach zwłok ( ani o to nie zabiegali), a także nie przeprowadzili sekcji po przetransportowaniu ciał ofiar do Polski.

W październiku 2013 r. WPO umorzyła to śledztwo. Stwierdzono wówczas, że przestępstwa nie popełniono. W 2014 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy tę decyzję. Sąd uznał, że w trakcie pracy prokuratorów w Smoleńsku mogło dojść do uchybień, ale nie do przestępstwa. Jak podkreślił, nie można stwierdzić, by jakiekolwiek decyzje śledczych podejmowane były w złej wierze. Dotyczy to również decyzji o nieprzeprowadzaniu ponownych sekcji zwłok ofiar w Polsce.

(PAP)

sta/ mja/ wkt/PS