Odebranie ministrowi sprawiedliwości nadzoru nad sądami oraz wprowadzenie zakazu delegowania sędziów do resortu. To zdaniem uczestników nadzwyczajnego kongresu sędziów pozwoli wzmocnić pozycję sądownictwa.
Podczas sobotniego spotkania dużo mówiło się o problemach ustrojowych. Jego uczestnicy wskazywali na zagrożenia związane ze sposobem sprawowania władzy przez obecnie rządzących. Mowa była o sporze o Trybunał Konstytucyjny, odmowie powołania przez prezydenta kandydatów na sędziów przedstawionych mu przez Krajową Radę Sądownictwa, a także o planowanej reformie wymiaru sprawiedliwości.
Walka o ustrój