„Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przypomina i podkreśla, iż na gruncie przepisów kodeksu postępowania karnego nie ma możliwości zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej w przypadku pełnienia przez niego funkcji obrońcy” – uchwalili stołeczni adwokaci
„Ustawodawca nie przewidział możliwości przesłuchiwania obrońcy w charakterze świadka – podobnie jak duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi (art. 178 kodeksu postępowania karnego)” – przypominają w swoim stanowisku. Nie powstało ono jednak w próżni.
– Adwokaci informują Okręgową Radę Adwokacką o podejmowanych przez organa ścigania próbach zwalniania ich z tajemnicy obrończej. Dlatego rada uznała za niezbędne przyjęcie stanowiska w tej sprawie – wyjaśnia adwokat Michał Fertak, rzecznik prasowy warszawskiej ORA.