Trudno znaleźć kompromis między chęcią merytorycznego rozpoznania sporu a potrzebą szybkiego wydania wyroku.
Spory przetargowe dotyczą nie tylko kwestii prawnych prawa. Clou problemu często stanowią skomplikowane kwestie techniczne. Czy macierz dyskowa spełnia wymagania postawione w specyfikacji? Czy rękawiczki chirurgiczne są wystarczająco rozciągliwe? Czy ultrasonograf daje wystarczająco szczegółowy obraz? Nie da się odpowiedzieć na te pytania bez pomocy eksperta. Tymczasem podczas rozstrzygania sporów biegli są powoływani rzadko. Choć ten rok może być pod tym względem rekordowy, to statystyka nadal nie imponuje.
– Bez wątpienia spory przetargowe są coraz bardziej skomplikowane nie tylko pod względem prawnym, ale i technicznym. Znajduje to odzwierciedlenie w coraz częstszym uwzględnianiu wniosków o powołanie biegłych – potwierdza Magdalena Grabarczyk, wiceprezes i rzecznik prasowy Krajowej Izby Odwoławczej.