Sąd rozpatrzy zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania w sprawie nieopublikowania wyroku TK. Chodzi o dotąd nieopublikowany wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o TK z 9 marca tego roku.

Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga odmówiła wszczęcia postępowania uznając, że działanie Prezes Rady Ministrów nie spełniało znamion przestępstwa niedopełnienia obowiązków (art. 231 par. 1 kodeksu karnego). Co więcej zdaniem prokuratury brak publikacji wyroku nie spowodował szkody w interesie publicznym lub prywatnym.

Od tego postanowienia wniesiono liczne zażalenia. Zrobiła to m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która zarzuciła prokuraturze naruszenie co najmniej kilku przepisów kodeksu postępowania karnego, w tym zasad: swobodnej oceny dowodów oraz obiektywizmu.