Krajowa Rada Komornicza zawiadomiła rzecznika dyscyplinarnego samorządu zawodowego radców prawnych o możliwości popełnienia przez jednego z przedstawicieli tego zawodu deliktu dyscyplinarnego. Chodzi o wypowiedziane przez mec. Iwonę Dobkowską w programie publicystycznym „W Punkt” na antenie Telewizji Republika słowa pod adresem komorników, w tym określenia: „mafia”, „państwo komorników, którzy czują się bezkarni”, „nie boją się wymiaru sądownictwa”. Miało to miejsce przy okazji komentowania głośnego wyroku Sądu Rejonowego w Nidzicy w sprawie byłego komornika Sebastiana Sz.

„O ile Krajowa Rada Komornicza podziela zasadność piętnowania jednostkowych przypadków bezprawnych działań poszczególnych osób, w tym także tych dotyczących odwołanego przed ponad dwoma laty ze stanowiska komornika Sebastiana Sz., o tyle w żadnym zakresie nie wyraża akceptacji do przenoszenia przez kogokolwiek rangi zdarzeń jednostkowych do wydarzeń notorycznych, stosowania uogólnień, inwektyw czy agresji słownej oraz obciążania odpowiedzialnością zbiorową całego środowiska komorniczego, zwłaszcza przez występującego w środkach masowego przekazu w charakterze eksperta radcę prawnego, którego cechować winien najwyższy profesjonalizm (w tym podyktowany niezbędną i rzeczową potrzebą umiar i takt w wypowiedziach oraz odpowiedzialność za słowa)” – czytamy w oficjalnym komunikacie KRK.

Mec. Iwona Dobkowska jest związana ze znaną kancelarią Lech Obara i Współpracownicy.

ESZA