To, że działalność gospodarcza przynosi straty, nie wystarczy do przyznania zwolnienia od kosztów, zwłaszcza gdy strona ma wysokie przychody.
TEZA Wygenerowanie wysokich kosztów prowadzonej działalności nie powoduje uprawnienia przedsiębiorcy do uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych.
STAN FAKTYCZNY Pozwany przedsiębiorca wraz z apelacją wniósł o zwolnienie go od opłaty od apelacji z uwagi na ciężką sytuację finansową. Była to kwota 3701 zł.