Nie można z góry zakładać, że każda transakcja przeprowadzona przez klientów agenta nieruchomości to efekt jego pracy.
TEZA Profesjonalny przedsiębiorca, mający doświadczenie w pośredniczeniu w sprzedaży nieruchomości, powinien zabezpieczyć swoje interesy i w umowie wskazać podmioty, z którymi jego klienci prowadzą już rozmowy, bądź też zaznaczyć w umowie, że z nikim takich rozmów nie prowadzą.
STAN FAKTYCZNY M.B. i A.B. byli właścicielami i prowadzącymi gospodarstwo rolne. Chcąc sprzedać nieruchomość, M.B. i A.B. zawarli umowę współpracy z kancelarią, na mocy której zobowiązała się ona wobec pozwanych do wyszukania i wskazania im kupca na zorganizowaną część tego gospodarstwa. Druga strona umowy zobowiązała się z kolei do zapłaty wynagrodzenia wynoszącego 3 proc. brutto ceny. Wynagrodzenie to stawało się wymagalne z chwilą zapłaty ceny umowy sprzedaży przez nabywcę. Kancelaria przekazała więc dane klientów potencjalnym nabywcom. Ponadto, w wyniku wykorzystania własnych kontaktów biznesowych, nawiązała współpracę z R.O. prowadzącym działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem w handlu nieruchomościami. Ten wyraził zainteresowanie ofertą sprzedaży gospodarstwa należącego do M.B. i A.B., a następnie poinformował panów E. i Ł.J. o tej ofercie oraz o możliwych wariantach sprzedaży. Poinformował także kancelarię, że panowie J. wyrazili zainteresowanie zakupem.