Krajowa Rada Sądownictwa dostrzega pilną potrzebę wyjaśnienia zasad współdziałania w procedurze nominacyjnej sędziów w trakcie spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą - głosi przyjęte w środę stanowisko KRS.

"Procedura powoływania sędziów określona w art. 179 konstytucji wymaga współdziałania Prezydenta RP z Krajową Radą Sądownictwa w szczególności, gdy uwzględni się znaczenie i rangę nominacji sędziowskich dla prawidłowego funkcjonowania państwa i gwarancji niezawisłości sędziów" - wskazała KRS w swym stanowisku.

Dodała w nim, że "takie współdziałanie nie jest jednak możliwe bez transparentności podejmowanych czynności na wszystkich etapach procesu nominacyjnego".

W zeszłym tygodniu KRS otrzymała postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o odmowie powołania 10 kandydatów wskazanych przez Radę do pełnienia urzędu sędziego. Postanowienie prezydenta RP nie zawiera uzasadnienia - informowała wówczas KRS.

"Zaistniała sytuacja pozbawiła Radę możliwości poznania przyczyn odmowy powołania sędziów przez prezydenta" - wskazała KRS w swym środowym stanowisku.

Szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski wskazywał wtedy, że prezydent może, ale nie musi, powoływać sędziów wskazanych przez KRS. To jest prerogatywa osobista prezydenta - mówił.

"Pan prezydent także nie może opiniować sędziów i nie będą podane powody, dla których ci sędziowie nie zostali powołani (...) to jest prerogatywa osobista pana prezydenta, nie musi (prezydent - PAP) podawać powodów takiej decyzji" - mówił Magierowski. Podkreślał też, że "prezydent podejmuje takie decyzje samodzielnie, a konstytucja, ani żadna z ustaw, nie zmusza go do tego, żeby powoływać sędziów, o powołanie których wnioskuje KRS".

Jak powiedział w środę wieczorem PAP rzecznik prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek, stanowisko Rady zostało już przekazane do Kancelarii Prezydenta. Dodał, że Rada ma nadzieję, iż termin takiego spotkania zostanie wyznaczony przez prezydenta w niedługim czasie.