Zastępcy notarialni nie mają uprawnień do przesyłania elektronicznych wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Dlaczego? Bo nie zostali uwzględnieni w ustawie.
Od 1 lipca składanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Łatwo nie jest, bo nie obyło się bez błędów. O zastępcach notarialnych, których jest około 400, zapomniał ustawodawca. Z kolei pięćdziesięciu notariuszy zapomniało wystąpić o stosowny certyfikat i sami wykluczyli się z możliwości przesyłania e-wniosków.
Dobra zmiana