Organy ścigania powinny częściej wnioskować o pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej – uważa prokurator generalny.
Zastępca PG Robert Hernand zwrócił się właśnie do prokuratorów z takim zaleceniem, sugerując, że obecnie nie wykorzystują oni w pełni przysługujących im uprawnień.
Hernand przypomina uchwałę Sądu Najwyższego z 2005 r. (sygn. III CZP 58/05), z której wynika, że prokurator jest legitymowany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o pozbawienie prowadzenia działalności gospodarczej określonej w ustawie – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.). „W związku z powyższym proszę o korzystanie z przysługującej prokuratorowi legitymacji” – poleca Robert Hernand, wyrażając tym samym nadzieję, że śledczy bardziej zainteresują się sprawami upadłościowymi.
W czyim interesie
Obecnie stosowne uprawnienie prokuratora wynika wprost z przepisów, lecz przez wiele lat były co do tego wątpliwości. I nawet mimo uchwały SN prokuratorzy wcale nie kwapili się do interesowania się postępowaniami upadłościowymi.