O posiadaniu sympatycznego czworonoga marzy coraz więcej osób. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup, warto sprawdzić, czy pies, którego zamierzamy nabyć, nie wymaga specjalnego pozwolenia. Na które rasy psów trzeba mieć w Polsce pozwolenie? Kto je wydaje i w jaki sposób można je uzyskać?

Które rasy psów wymagają pozwolenia?

Polskie ustawodawstwo przewiduje obowiązkową rejestrację psów ras uznanych za niebezpieczne. Określa je rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Akt ten wymienia aż 11 ras. Są to:

 • amerykański pit bull terrier,
 • dog z Majorki,
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • dog kanaryjski,
 • mastif japoński,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolijski pies pasterski,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Charty – obowiązkowa rejestracja

Zgodnie z polskim ustawodawstwem obowiązkowej rejestracji wymagają charty. Informacji o tym nie znajdziemy jednak we wskazanym wyżej rozporządzeniu, a w Ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Zgodnie z treścią art. 10 "hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa". Dlaczego? Charty od wieków były rasą używaną do polowań i z tych umiejętności korzystają dziś kłusownicy, stąd objęcie ich obowiązkową rejestracją.

Jak uzyskać pozwolenie na psa?

Uzyskanie pozwolenia nie jest skomplikowane. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy w terminie 30 dni od dnia nabycia czworonoga oraz uiścić opłatę skarbową. W złożonym wniosku należy podać:

 • dane wnioskodawcy (imiona, nazwisko, adres zamieszkania),
 • informacje o pochodzeniu psa, jego rasie, płci i sposobie oznakowania,
 • informacje o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Wnioski przyjmowane są na gotowych formularzach, których wzory znajdziemy w urzędach gmin, w wydziałach gospodarki komunalnej, a także na stronach internetowych danego samorządu.

Kto wydaje pozwolenie na psa?

Organem, który wydaje pozwolenie, jest w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy, wójt, burmistrz, prezydent miasta. Na decyzję czeka się do miesiąca, a odwołać się od niej można wnosząc pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Warto pamiętać, że zezwolenie wydawane jest nie tylko konkretniej osobie, ale i miejscu, w którym zwierzę będzie hodowane lub utrzymywane. Oznacza to, że w przypadku przeprowadzki trzeba ponownie zgłosić się do urzędu.