Podczas prac podkomisji powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych posłowie odrzucili większość poprawek opozycji. Przeszły za to propozycje dające służbom jeszcze większe uprawnienia.
Zgodnie z projektem funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policji i Straży Granicznej będą uprawnieni do pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy osoby niebędącej obywatelem RP. Będzie można to robić w sytuacjach, gdy istnieje wątpliwość co do jej tożsamości lub podejrzenie:
 nielegalnego przekroczenia granicy,