statystyki

Aplikant skreślony z listy, a protokołów brak

autor: Ewa Maria Radlińska25.05.2016, 06:38; Aktualizacja: 25.05.2016, 06:41

Bałagan w dokumentacji samorządu nie może działać na niekorzyść aplikanta.

Sprawa dotyczyła aplikanta adwokackiego, który walczył z samorządem adwokackim w powodu skreślenia go z listy aplikantów. Najpierw rozstrzygnięcie takie zostało wydane przez Okręgową Radę Adwokacką (ORA) w lutym 2015 r., a następnie prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA) utrzymało w mocy tę uchwałę. Przyczyną skreślenia było niezakończenie przez aplikanta, bez usprawiedliwionej przyczyny, szkolenia w terminie. Prawnik rozpoczął bowiem szkolenie w styczniu 2010 r. W 2011 r. przystąpił do kolokwium po II roku, z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Następnie kilkakrotnie występował do ORA z wnioskami o wyznaczenie mu terminu kolokwium poprawkowego, usprawiedliwiając swoją nieobecność na tych terminach zwolnieniami lekarskimi. Ostatnim terminem jaki ORA wyznaczyła mu, był styczeń 2012 r. W aktach osobowych aplikanta nie było jednak ani protokołu z tego kolokwium ani protokołu niestawiennictwa na terminie, jak również nie było jakichkolwiek kolejnych wniosków o wyznaczenie następnego egzaminu.

Na trzecim roku

Na początku 2013 r. ORA z urzędu wszczęła zatem wobec aplikanta postępowanie w sprawie skreślenia go z listy. Prawnik w odwołaniu podnosił, że uczęszczał na zajęcia III roku aplikacji, uiszczał składki oraz opłaty za szkolenie i nikt nie podważał jego obecności na zajęciach. Prezydium NRA uchyliło uchwałę ORA i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia, gdyż brak było wyjaśnienia podstawy prawnej skreślenia. Z akt sprawy nie wynika bowiem, czy aplikant przystąpił w końcu do tego kolokwium i ewentualnie jaki wynik uzyskał. ORA ponownie skreśliła prawnika z listy aplikantów z uwagi na nieukończenie przez niego aplikacji w terminie wskazanym w art. 76 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 ze zm.), w oparciu o art. 79 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy. Wskazała, że prawnik przystąpił do kolokwium po II roku, z którego otrzymał ocenę niedostateczną.

Następnie nie stawił się na żaden z wyznaczanych mu kolejnych pięciu terminów poprawkowych, usprawiedliwiając nieobecności zwolnieniami lekarskimi. Nie złożył też wniosku o powtarzanie roku szkoleniowego. To - zdaniem ORA - daje podstawę do skreślenia z listy aplikantów. Aplikant nie ustąpił i odwołał się. Podnosił, że ORA nie dała mu możliwości wypowiedzenia się i złożenia wniosków dowodowych na okoliczność uczestniczenia w spornym kolokwium. Oświadczył, że w styczniu 2012 r. stawił się na egzamin i odpowiedział na pytania, m.in. adwokata B. O., przy czym ani w dniu egzaminu, ani w dniach kolejnych nie udało mu się uzyskać informacji o wyniku tego kolokwium, a zasięgał ich telefonicznie i osobiście w sekretariacie ORA. Prawnik wskazywał, że gdyby rzeczywiście nie stawił się na to kolokwium, to usprawiedliwiłby swoją nieobecność kolejnym zwolnieniem lekarskim, czego jednak nie uczynił. Dalej podnosił, że do chwili doręczenia uchwały o skreśleniu, ORA nie formułowała wobec niego zarzutu nieprzystąpienia do kolokwium. Z tego względu kontynuował naukę na III roku i figurował na listach obecności na zajęciach, nadto współpracował z patronem i wnosił opłaty na rzecz samorządu, na przelewach zaznaczając, że jest aplikantem III roku, co nie wzbudziło żadnego sprzeciwu ORA. Prezydium NRA przyznało, że w toku postępowania przed ORA miały miejsce uchybienia formalne, ale pozostają one bez wpływu na dopuszczalność merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy i skreślenie skarżącego z listy. Prawnik wniósł skargę do sądu.


Pozostało jeszcze 72% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane