Przedstawiciele różnych środowisk – adwokaci, sędziowie, radcy prawni oraz władze i pracownicy uczelni wyższych – wyrazili gotowość pomocy w rozwiązaniu kryzysu konstytucyjnego. Zaapelowali do wszystkich sił politycznych, a zwłaszcza do przewodniczących klubów parlamentarnych, o podjęcie konstruktywnego dialogu, który zapobiegnie chaosowi prawnemu.
– To pierwsze takie wspólne stanowisko wyrażone przez przedstawicieli różnych środowisk prawniczych. Inicjatorem przedsięwzięcia była Naczelna Rada Adwokacka – mówi prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i jeden z sygnatariuszy apelu.
W liście zaznaczono, że impas polityczny i prawny w sprawie TK stanowi zagrożenie dla państwa polskiego. Dlatego też sygnatariusze – nie opowiadając się po żadnej ze stron sporu – deklarują chęć pomocy przy jego rozwiązaniu. Przypominają, że „respektowanie opartej na art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej służy każdej z tych władz i leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli naszego kraju”. W liście przypomniano też, że szacunek dla porządku prawnego, którego fundamentem jest konstytucja, powinien towarzyszyć wszystkim polityków sprawującym władzę. Prawnicy wyrażają oczekiwanie, że politycy nie będą podważać aksjomatu, zgodnie z którym gwarancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest sprawowana przez trybunał kontrola konstytucyjności ustaw.
Pod listem podpisali się również:
prof. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. Krystyna Chojnicka , dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego,
prof. Tomasz Giaro , prodziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. Jacek Giezek , członek NRA,
Maria Jagielska , sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”,
prof. Piotr Kardas , członek NRA,
Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie,
Mikołaj Pietrzak , przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA,
Dariusz Sałajewski , prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
Jacek Trela , wiceprezes NRA,
prof. Jerzy Zajadło, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Dariusz Zawistowski , przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Andrzej Zwara , prezes NRA,
Waldemar Żurek , rzecznik prasowy KRS,
Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce,
Irena Kamińska , prezes zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis”,
Karolina Sosinska , prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”,
Krystian Markiewicz , prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.