– To pierwsze takie wspólne stanowisko wyrażone przez przedstawicieli różnych środowisk prawniczych. Inicjatorem przedsięwzięcia była Naczelna Rada Adwokacka – mówi prof. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i jeden z sygnatariuszy apelu.

W liście zaznaczono, że impas polityczny i prawny w sprawie TK stanowi zagrożenie dla państwa polskiego. Dlatego też sygnatariusze – nie opowiadając się po żadnej ze stron sporu – deklarują chęć pomocy przy jego rozwiązaniu. Przypominają, że „respektowanie opartej na art. 10 Konstytucji RP zasady rozdziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej służy każdej z tych władz i leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich obywateli naszego kraju”. W liście przypomniano też, że szacunek dla porządku prawnego, którego fundamentem jest konstytucja, powinien towarzyszyć wszystkim polityków sprawującym władzę. Prawnicy wyrażają oczekiwanie, że politycy nie będą podważać aksjomatu, zgodnie z którym gwarancją zachowania standardów demokratycznego państwa prawnego jest sprawowana przez trybunał kontrola konstytucyjności ustaw

Pod listem podpisali się również:

prof. Roman Budzinowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

prof. Krystyna Chojnicka , dziekan WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego,

prof. Tomasz Giaro , prodziekan WPiA Uniwersytetu Warszawskiego,

prof. Jacek Giezek , członek NRA,

Maria Jagielska , sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”,

prof. Piotr Kardas , członek NRA,

Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie,

Mikołaj Pietrzak , przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA,

Dariusz Sałajewski , prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,

Jacek Trela , wiceprezes NRA,

prof. Jerzy Zajadło, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dariusz Zawistowski , przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,

Andrzej Zwara , prezes NRA,

Waldemar Żurek , rzecznik prasowy KRS,

Dorota Hildebrand-Mrowiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce,

Irena Kamińska , prezes zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis”,

Karolina Sosinska , prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych „Pro Familia”,

Krystian Markiewicz , prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.