Wciąż rośnie liczba osób, które decydują się na zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Od 17 listopada 2023 roku z tej opcji zabezpieczenia danych skorzystało ponad 2 mln obywateli. Zastrzeżenie chroni przed konsekwencjami kradzieży dokumentów czy danych.

Możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL wprowadzono 17 listopada 2023 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Jaki jest cel zastrzeżenia numeru PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL ma na celu ochronę przed jego nieautoryzowanym wykorzystaniem i poprawienie bezpieczeństwa naszych danych.

Jak zastrzec swój numer PESEL?

Można to zrobić na dwa sposoby:

  • elektronicznie – za pomocą aplikacji mObywatel lub na stronie internetowej gov.pl,
  • osobiście w urzędzie gminy, oddziałach banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz placówkach pocztowych.

Zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne.

Obowiązek sprawdzenia bazy zastrzeżonych numerów PESEL

Od dnia 1 czerwca 2024 roku rejestr zastrzeżonych numerów PESEL będzie musiał być sprawdzany przez każdą instytucję objętą ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o banki, instytucje kredytowe, ale też operatorów telekomunikacyjnych i notariuszy.

Jeśli obowiązek sprawdzenia bazy zastrzeżonych numerów PESEL nie zostanie spełniony, wówczas poszkodowana osoba nie będzie musiała spłacać zadłużenia powstałego wskutek oszustwa.

Do dnia 1 czerwca 2024 roku instytucje, których ustawa dotyczy, mają czas, by włączyć się do systemu. Jest to okres na dostosowanie swoich systemów i procesów do wymogów ustawy przez takie podmioty, jak firmy i instytucje finansowe, notariusze i operatorzy telekomunikacyjni.

Kiedy będzie weryfikowane zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenie swojego numeru PESEL uniemożliwia m.in. wzięcie kredytu, wyrobienie duplikatu karty SIM, zawarcie umowy u notariusza przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości czy podpisanie umowy leasingowej.