NHS zapłaci w ten sposób za błąd prowadzonej przez niego specjalistycznej kliniki dla osób z wirusem HIV. W ramach swoich usług poradnia m.in. mailowo zawiadamia pacjentów o wynikach badań oraz terminach wizyty lekarskiej. Osoby będące na liście mailingowej kliniki od czasu do czasu otrzymują też specjalny newsletter. Mała część z nich nie jest jednak zakażona wirusem.

We wrześniu ubiegłego roku pracownik poradni popełnił jednak błąd i przy wysyłaniu newslettera zamiast wprowadzić listę adresatów do rubryki "bcc" (blind copy) umieścił ją w miejscu przeznaczonym na wpisanie adresatów ("to"). W ten sposób każdy z nich mógł zobaczyć adresy emailowe pozostałych pacjentów kliniki.

Biura komisarza do spraw informacji, brytyjski odpowiednik GIODO, nałożył na oddział NHS prowadzący klinikę karę grzywny w wysokości 180 tys. funtów, powołując się na szczególną wrażliwość informacji, jakimi są dane pacjentów kliniki leczenia i diagnostyki HIV. "Prawo wymaga, aby tego rodzaju informacje były traktowane ze szczególną ostrożnością oraz według jasnych zasad, a zatem, mówiąc wprost, aby podobne sytuacje się nie zdarzały" - czytamy w decyzji biura komisarza do spraw informacji.