Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, które umożliwiły przenoszenie prokuratorów na niższe szczeble prokuratury. Reorganizacja prokuratury stała się podstawą do całkowicie arbitralnej weryfikacji kadrowej - wskazał RPO.

We wniosku chodzi o przepisy uchwalonej w końcu stycznia - wraz z nowym Prawem o prokuraturze - ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze. Na mocy reformy od 4 marca doszło do połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, ponadto m.in. w miejsce Prokuratury Generalnej powołano Prokuraturę Krajową, a w miejsce prokuratur apelacyjnych - prokuratury regionalne.

"Nowa ustawa o prokuraturze pozwala na potraktowanie prokuratorów w sposób, który przekreśla cały dotychczasowy dorobek zawodowy. Reorganizacja prokuratury stała się bowiem podstawą do całkowicie arbitralnej weryfikacji kadrowej. Arbitralnej, bo ustawa nie zawiera kryteriów jej przeprowadzenia" - zaznaczono w komunikacie zamieszczonym w poniedziałek na stronie RPO.

Jak przypomniał RPO, "zasada niezależności nie jest celem samym w sobie, ma ona przede wszystkim zapewnić prawidłowe funkcjonowanie prokuratury, kierującej się zasadą bezstronności i równego traktowania obywateli". "To temu służą ustawowe gwarancje nieprzenoszenia prokuratorów na inne miejsce służbowe bez ich zgody" - dodał.

"Ustawowe gwarancje nieprzenoszenia prokuratora nie działają jednak w momencie reorganizacji. I to jest ich istota. Jasne jest bowiem, że przekształcenie Prokuratury Generalnej w Krajową, a (prokuratur) apelacyjnych w regionalne nie mają fundamentalnego znaczenia z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki organizacyjne" - ocenił RPO.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości Sebastian Kaleta, pytany o skargę RPO, powiedział PAP, że w opinii resortu przepisy zostały sporządzone w zgodzie z konstytucją. "Ministerstwo Sprawiedliwości popierało ten projekt ustawy, biorąc również pod uwagę zgodność tych przepisów z konstytucją. Co do szczegółów konkretnych zarzutów Rzecznika Praw Obywatelskich, to musielibyśmy zajrzeć do tej skargi i się odnieść" – powiedział Kaleta.